MINGMENG - aandacht, energie en balans.

Coaching en …….

 
Coachen, counseling, training en mogelijk therapie zijn begrippen die steeds vaker gebruikt worden.
De invulling van en uitvoering zijn m.i. dan ook verschillend.
Mijn invulling en beleving:
Coachen is aansluiten bij een ontwikkelingsvraag van mijn cliënt, waar ik me alleen richt op het gezonde deel. Door goede en passende vragen te stellen ontstaat inzicht, zodat een ontwikkeling / succes geen toeval is en blijvend kan worden.
Natuurlijk maak ik gebruik van mijn eigen inzichten, maar draag deze niet over. Samen met de ander ga ik op zoek naar het “te veel” en “te weinig” (bv. remmingen).
Als de gesprekken en ontmoetingen zich richten op het welbevinden en welzijn wordt het counseling genoemd.
Vaak is mijn inzet een mix. Zoals al in een ander hoofdstuk aangegeven ga ik er van uit dat het leven en de mens uit delen bestaat. Deze delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Goed functionerend, vullen de delen elkaar aan en zijn dus complementair.
Om de verworvenheden te borgen zullen ze getraind moeten worden. Intern en in werk en leefomgeving.
Trainen is oefenen. Eerst via simulaties en dan in de werkelijkheid.
Vaak is dit wennen. Onwennig en geeft vaak weerstand om verschillende redenen. Pijn, pijnlijke momenten zijn dan soms noodzakelijk.
Veiligheid is dan absoluut noodzakelijk. Een goede relatie gebaseerd op vertrouwen zal de basis zijn. Uiteindelijk zullen de inzichten en vaardigheden toenemen en zal het vertrouwen en het veiligheidsgevoel toenemen. Uiteindelijk zal de cliënt toestemming krijgen en creëren om het anders te doen en zo een beter resultaat regisseren. Dat hij/zij dit zelf doet is super belangrijk. De autonomie neemt toe. Bewust kiezen en nemen wat er is, in een goede relatie met je omgeving en met de mensen in deze omgeving.
Accepteren (echt iets anders dan goedkeuren), niet wrokken en gaan bokken, zoals vroeger toen je nog kind was. Vrij en creatief, zodat je ook kunt genieten van de weg naar het resultaat en de verworvenheden.


MingMeng    bennieassink@kpnmail.nl - 06-51359820