MINGMENG - aandacht, energie en balans.

 Natuurgeneeskunde.

Natuurgeneeskunde, soms ook wel natuurgeneeswijze genoemd is een heel spectrum aan geneeswijzen die probeert zelfgenezing van het lichaam te activeren. Veelal wordt hier gebruikgemaakt van middelen die  uit de natuur komen.
De gehele mens en zijn zelf genezend vermogen staat centraal evenals de wisselwerking tussen mens en zijn omgeving.
 Ikzelf heb kennisgemaakt met een aantal methoden van de natuurgeneeskunde.
Na mijn opleiding als sportmasseur ben ik begonnen aan een opleiding voor natuurgeneeskunde. Tijdens deze opleiding heb ik kennisgemaakt met de inzichten en technieken rondom voetreflexen, acupunten, kleuren en meridianen.
Bij elk van deze technieken was er een signalerend deel, een diagnostisch deel en de behandeling.
De signalen werden verzameld door een goed intake gesprek en door te duwen op de diverse reflexen en acuputen. De overeenkomsten en verschillen gaven voldoende informatie om te komen tot een passende stand van zaken. Dit was de basis om te beginnen met het behandelen van de klacht.
Al in een vroeg stadium ben ik begonnen mijn technieken en inzichten een eigen “gezicht” te geven. De inzichten van de natuurgeneeskunde hadden invloed op mijn masseren. Het masseren had invloed op mijn kijk op de natuurgeneeskunde. Ik heb mijn nieuwe inzichten steeds weer proberen te integreren wat ik al wist, en dit tot uiting laten komen in mijn technieken zijn benadering van mijn cliënten.
In de volgende hoofdstukjes van de website zal ik een verdere toelichting geven op mijn kijk op de voetreflexen, de acupressuur en het gebruik van de hotstones.

Ook bij deze veelal “lijfelijke” methodes blijven voor mij de uitgangspunten zoals beschreven in de inleiding van deze website van toepassing.

MingMeng    bennieassink@kpnmail.nl - 06-51359820