Mingmeng begeleiding
  

MINGMENG - Aandacht, energie en balans

Is de naam van een acupunt (acupunctuur) op de rug (tussen de wervels L2 / L3). Het betekent zoveel als "ministerieel vuur" of "het vuur tussen de nieren". Een groot deel van je basisenergie start vanuit dit punt. Ik zelf gebruik de term "waakvlam" wel eens.


Als deze energie niet voldoende of niet in de goede vorm aanwezig is, zijn mensen niet meer levendig (spontaan en authentiek) en zonder levenslust. Mijn streven is het deze "waakvlam” te behouden en te onderhouden om zo de authentieke levensenergie van mijzelf en anderen te stimuleren.


Mijn uitgangspunt is dan ook het "creëren van beweging". 

Stilstaan en stagneren betekent volgens mij pijn en problemen. Dit uitgangspunt telt volgens mij zowel fysiek, mentaal, relationeel als energetisch.

Door gesprekken, ontmoetingen, trainingen en (aan)raken (bv. sportmassage) is het mogelijk weer beweging te krijgen. Het zelfherstellend vermogen waar de eigen keuzes en autonomie centraal staan, kan dan de rest verzorgen.


Vanuit een goed contact, respect en goede afspraken is het mijns inziens mogelijk iedereen de regie over zijn of haar leven terug te geven.

Als individu, groep of organisatie een eigen balans zoeken en creëren tussen:

1.     Willen, kunnen en moeten.

2.     Lichaam, geest, relaties en groepen.

Om wendbaar, soepel en adequaat (professioneel) te reageren is het m.i. noodzakelijk rekening te houden met de menselijke (soms emotionele) kant. 


Professionele ruimte verwerven is namelijk, in staat zijn los te komen van je snelle, instinctieve, automatische, autobiografische en eerste reacties. En meer in staat zijn professioneel te kiezen welke reactie de situatie vraagt.


Erkenning en herkenning van menselijk gedrag geeft je de mogelijkheid bewuste keuzes te maken om een start te maken met veranderingen. 


“Om los te laten om, moet je eerst vastpakken”. 


Bennie Assink