Mingmeng begeleiding
  

Inleiding

Om mijn begeleiding/ ondersteuning een eigen authentieke inhoud te geven (zie ook mijn "uitgangspunten") wil ik graag maatwerk, in overleg met betrokkenen leveren op meerdere levensgebieden.


Fysiek, mentaal, relationeel en systemisch (organisatorisch)


Dit door de verschillende disciplines (Westerse, Oosterse en gemengde) in te zetten, waarin ik me in, rondom en naast het onderwijs ik me heb mogen verdiepen en ontwikkelen (zie richtingen, disciplines).


Zo geven de uitgangspunten van de Chinese Geneeskunde (TCM;  Traditional Chinese Medicine), waarin de natuurlijke energiefuncties van het menselijk organisme als een sleutel tot mentale, emotionele en spirituele gezondheid worden gebruikt op verschillende niveaus mooie en vernieuwende gedachten.


Kees Kouwenhoven (in routes naar levensvreugde) geeft aan dat er 3 elementen bepalend zijn voor de verschillen in beleving van levensvreugde.


Vreugdeformule:
Vreugde = 10% omstandigheden + 40% genen + 50 % eigen gedrag
Een algemene stelling, die natuurlijk vele uitzondering kent.

Vaak kom ik met of zonder anderen, na een aantal ontmoetingen met de vraag: 

 

"Hoe kan ik?"


Als duidelijk wordt dat het "eigen gedrag" het gemakkelijkst en het beste kan worden beïnvloed.

Omgaan met, meer en minder van iets hebben of krijgen of iets verbeteren.

 

Woorden en begrippen als: geluk, vitaliteit, vreugdevol, ontspannen, levendig, spontaan, authentiek e. d. komen dan al snel langs.

Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid
Vitaliteit kan worden omschreven als bewust ervaren dat men leeft (aliveness): levendigheid en positieve energie. Schaufeli en Bakker (2013) zien vitaliteit als energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar kunnen doorwerken, gecombineerd met een groot doorzettingsvermogen. Vitaliteit is in combinatie van in gezond lichaam en de beleving van succes en geluk.

Het leven bestaat echter niet alleen uit geluk. Het leven kan af en toe lastig zijn en tegenslagen horen er ook gewoon bij. Het moet ook helemaal niet de bedoeling zijn dat ons doel is om constant gelukkig te voelen. Zonder ongelukkige gevoelens kan er ook geen ruimte zijn voor oprechte gevoelens van geluk.


Vooral (plotselinge) veranderingen hebben hun invloed. Maar verandering is geen probleem dat opgelost moet worden, maar is een integraal onderdeel van het leven.


Hoe ga je om met je ongemak, leed, pijn of erger?
Dit is per persoon verschillend, maar een "beetje" hulps is vaak welkom en verstandig.
Een "beetje" omdat ik niet overschat wat mijn invloed als begeleider is of zal zijn.

Zie ook begeleiding (link)Uit onderzoeken naar een groot aantal therapieën blijkt echter dat slechts 15% van het succes toegeschreven kan worden aan de behandelmethode, 30-40% wordt toegeschreven aan in goede relatie tussen client en therapeut. De grootste invloed is echter afkomstig uit het leven van de client zelf. 4o-5o % van het succes is afhankelijk van factoren buiten de therapie.


Onderhoud van energie, zowel kwantitatief als kwalitatief (zie"home")
Door beweging te creëren en te stimuleren. zodat er ruimte komt voor authentieke levensenergie.
Pijn en problemen ontstaan meestal door stilstand en stagnatie.
De bronnen die nodig zijn om te kunnen veranderen, bevinden zich al in het leven van de ieder mens. Dit betekent dat ik me als begeleider moet aanpassen aan mijn gesprekspartner en zijn situatie.

Maar ook ik ben" mens" en sta op het punt een behoorlijke veranderingen tegemoet te zien.
In september 2024 ga ik pensioen. Allerlei gevoelens komen langs.

Voor mijn gevoel ben ik nog niet klaar met "bewegen" ,"bewegen creëren" en “groei". Het geeft  me nog steeds een gevoel van vreugde en geluk.

Zoals ook bij mijn loopbaan en ervaringen ( aangegeven kreeg ik september 2020 mij eerste vooral nachtelijk epileptische aanvallen. Niet meer autorijden, geen alchohol en aanpassingen in de leefstijl. Leuk en prettig is dit vlak voor je pensioen niet, maar het geeft ook nieuwe inzichten en mogelijkheden. Op zoek naar positieve energie.

Uiteindelijk ben ik nu al 16 maanden aanvalsvrij en mag weer overal aan meedoen. Toch heb ik mijn keuzes bijgesteld en voelen deze krachtiger en authentieker.


De periode tussen het loslaten en het opnieuw creëren (liminaliteit) geeft dus vele mogelijkheden. Zowel voor individuen, groepen als organisaties.


Hierbij ga ik uit van mijn eigen algemene uitgangspunten zodat ik als begeleider herkenbaar, duidelijk en maximaal authentiek kan en mag zijn. Dit maakt het mogelijk om vanuit een goed contact te leren van elkaar en met elkaar.

Uiteindelijk via leren omgaan met jezelf en je omgeving, autonoom en zelf regulerend.


Voor het individu, de groep maar zeker voor organisaties is de basis van een goed startpunt, waar de beschikbare data en informatie centraal staan. Zodat kennis en begrip kan ontstaan om de " wijsheid" tot bloei te laten komen.

zie ook EBP in Uitgangspunten (Iink)


Kees Kouwenhoven (routes naar levensvreugde) geeft 4 routes aan:

• in actie komen
• inzicht ontwikkelen
• grip hebben op je denkpatronen
• verbondenheid vergroten

Uiteindelijk zou ik het geweldig vinden om ook na mijn pensioen (de komende jaren) mijn ervaringen, kennis en verworvenheden te mogen delen en in te zetten.

Dit door maatwerk te ontwikkelen voor en samenspraak met vraagsteller (individu, groep, organisatie) op basis van mijn kennis, disciplines en ervaringen.

  • Het komende jaar met name de integratie van de TCM (Traditional Chinees Medicine), Oosterse filosofieën en het Westerse wetenschappelijke, literatuur onderbouwde te verenigen in mijn denken en handelen.
  • Positieve energie ontdekken bij mezelf en de wereld om mij heen (mensen, groepen en organisaties)


naar "Richtingen / disciplines"


naar "HOME"