Mingmeng begeleiding
  

Mijn uitgangspunten

In de loop van de jaren zijn mijn overtuigingen en uitgangspunten veranderd. Beter gezegd, ze zijn gegroeid. Nieuwe kennis en inzichten zijn toegevoegd.

Deze toevoegingen en veranderingen heb ik als waardevol ervaren en gaf me mogelijkheid vanuit verschillende perspectieven, wendbaarder en positiever te “kijken”.

 • Tijdens het zoeken naar passende reacties op vraagstellingen op elk niveau blijkt steeds weer dat de samenhang en de onderlinge beïnvloeding van bekende en onbekende aspecten een rol spelen. 
 • Het onbekende, hetgeen we nog niet weten, maakt dat veel dingen onzeker zijn. Sommige zaken moeten nog worden onderzocht en ontwikkelen en bewegen in de loop van de tijd. 
 • Uitersten, zonder verfijning tonen zich en geven onverwachte antwoorden, omdat ze uiteindelijk complementair zijn en elkaar dus aanvullen.

Filosofisch spreken de volgende stellingen me erg aan.

"Het geheel is meer dan de som der delen”

 (Gestaltpsychologie)

“Wat is moet nog worden, wat wordt is nog niks”

(Taoïsme)

Deze algemene filosofische stellingen bieden misschien te weinig houvast om duidelijkheid te geven aan de dagelijkse uitvoering en toepassingsmogelijkheden van alle dag. 

Samen met mijn vraagstellers zoek ik betekenis van de constante beweging van alle zaken en probeer deze te verbinden en zo vanuit een herwaardering te helen. Opnieuw betekenis geven aan ervaringen en omstandigheden om passende gewenste situaties te creëren. 

Bewustwording van een eigen “IK”. Een balans tussen spontaan en bewust in relatie met de omgeving.

"Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg". 

(Albert Einstein)

Veranderen, het een keer anders willen en kunnen doen betekent groeien en bewegen.

De mogelijkheid om op jouw manier passender om te gaan met veranderende omstandigheden.

Dit telt voor het individu maar ook voor groepen en organisaties.

Als individu is het tijdens het vullen van de dagelijkse inhoud en de taken het wenselijk onze aandacht en invloed te verdelen.

Hier zijn vier grote aandachtsgebieden te onderscheiden;

 1. Lichamelijk
 2. Mentaal
 3. Relaties
 4. Systeem (familie, organisatie)

Als één van deze gebieden "te veel" aandacht vraagt, gaat dit vaak ten koste van de andere gebieden.

Bewust en alert omgaan met aandacht, vraagt soms een andere kijk en ander gedrag.

Soms wordt een andere manier van omgang gevraagd, vooral als het gaat om "relaties" en "systeem".

Ontspannen, vrije maar bewuste aandacht voor het "lichaam" en "mentaal" geeft energie, vitaliteit en creativiteit op alle gebieden.

Een vergelijk met de communicerende vaten (natuurkunde) wordt gemaakt.

Fysiek X Mentaal X Relatie X Systeem.

Zoals aangegeven, soms alleen (authentiek, spontaan) en soms samen. 


Waar “professionaliteit” in jouw rol in de samenwerking met anderen wordt gevraagd.

En dus in staat te zijn los te komen van je snelle, instinctieve, automatische, autobiografische en eerste reacties, die je dan wel moet herkennen en erkennen.


“Samen veranderen” als groep of organisatie vraagt dus meer dan een de individuele, soms emotionele belangen en intenties.

Voor veranderingen zijn de noodzaak, capaciteit en dynamiek van alle betrokken van belang.

De context (omstandigheden) bepalen het “waarom”, “wat” en “waar” en de dynamiek van groepen. De strategie en modellen bepalen “welke” aanpak past. De visie en ontwerp krijgen invulling.

Maar het succes van een verandering wordt nogal eens toegeschreven aan gedragsveranderingen (psychologie). Het gedrag en de interactie tussen medewerkers staan centraal in diverse benaderingen en perspectieven.

Veranderingen op organisatieniveau hebben nauwelijks een relatie met individuele veranderprocessen. De individuele en organisatorische veranderprocessen kunnen beter op elkaar worden afgestemd om de gewenste situaties en dus resultaten te krijgen.

Als je niet weet waar je vandaan komt, hoe weet je dan waar je naar toe gaat


Evidance based werken (Evidance based practices, EBP),

Deze manier van werken geeft de mogelijkheid om de kennis uit de wetenschap en de ervaringen van de gebruikers en beroepsgroepen te combineren. Zowel op individueel als op groeps- en organisatieniveau.

De nadruk ligt niet alleen op de wetenschap of op vaak gekleurde ervaringen maar op drie belangrijke informatiebronnen:

 • Informatie uit wetenschappelijk onderzoek;
 • Ervaringen en inzichten van de beroepsgroep zelf;
 • Informatie van de gebruikers / patiënten / cliënten.

Uiteindelijk zullen de gekozen acties gevuld kunnen zijn met wat we, binnen een bepaalde tijd:

 • Meer of minder “Willen”
 • Meer of minder “Moeten” 
 • Meer of minder “Kunnen"


naar "Richtingen / disciplines"


naar "HOME"