Mingmeng begeleiding
  

Natuurgeneeskunde en TCM

Natuurgeneeskunde, soms ook wel natuurgeneeswijze genoemd is een heel spectrum aan geneeswijzen die probeert zelfgenezing van het lichaam te activeren. Veelal wordt hier gebruikgemaakt van middelen die uit de natuur komen.
De meningen verschillen of Traditionele Chinese Geneeskunsten (TCM; Traditional Chinese Medicine) hieronder vallen. Maar indelen en labelen is ook meer een Westerse bezigheid. 


Wel geven de uitgangspunten van de TCM, sleutels in de vorm van mooie, andere en soms vernieuwende gedachten. De natuurlijke energiefuncties van het menselijke organisme worden gebruikt om te signaleren, te diagnosticeren en soms te behandelen.
Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de pols en tongdiagnostiek.
Leon Hammer maakt in zijn boek met de geweldige titel “Dragon rises & red bird flies"  een verband tussen de psychologie en de Chinese Medecine.

De gehele mens en zijn zelf genezend vermogen staat centraal evenals de wisselwerking tussen mens en zijn omgeving. Ikzelf heb kennisgemaakt met een aantal methoden van de natuurgeneeskunde. Na mijn opleiding als sportmasseur ben ik begonnen aan meerdere opleidingen richting TCM en natuurgeneeskunde (zie richtingen en disciplines). Tijdens deze opleiding heb ik kennisgemaakt met de inzichten en technieken rondom voetreflexen, acupunten, kleuren en meridianen

Bij elk van deze technieken was er een signalerend deel, een diagnostisch deel en de behandeling.
De signalen werden verzameld door een goed intakegesprek en door te duwen op de diverse reflexen en aspunten. De overeenkomsten en verschillen gaven voldoende informatie om te komen tot een passende stand van zaken. Dit was de basis om te beginnen met het behandelen van de klacht.
Al in een vroeg stadium ben ik begonnen mijn technieken en inzichten een eigen “gezicht” te geven. De inzichten van de natuurgeneeskunde hadden invloed op mijn masseren. Het masseren had invloed op mijn kijk op de natuurgeneeskunde. Ik heb mijn nieuwe inzichten steeds weer proberen te integreren wat ik al wist, en dit tot uiting laten komen in mijn technieken zijn benadering van mijn cliënten.
In de volgende hoofdstukjes van de website zal ik een verdere toelichting geven op mijn kijk op de voetreflexen, de acupressuur en het gebruik van de hotstones.
Ook bij deze veelal “lijfelijke” methodes blijven voor mij de uitgangspunten zoals beschreven in de inleiding van deze website van toepassing.


Terug naar "Richtingen/disciplines"

Terug naar "HOME"