Mingmeng begeleiding
  

Systemisch werken

Systemisch werk, een methode voor het laten zien van storingen in een systeem. De methode kreeg vooral bekendheid door de Duitse psychoanalyticus Bert Hellinger. Er wordt gewerkt met verschillende onderdelen van het systeem.

Daarbij bestaan 3 uitgangspunten:
1. iedereen heeft een plek
2. er is een bepaalde hierarchie
3. er is balans in geven en nemen
Samengevat als BOB: Binding, Ordening, Balans.

Familieopstellingen is het meest bekend. Maar er zijn ook organisatie- en structuuropstellingen. Bij familieopstellingen is dat in een familie, in het gezin van herkomst, de ordening en hiërarchie vastligt vanaf je geboorte. Bij organisaties en structuren wordt deze door mensen zelf gemaakt.
De instrumenten en basisprincipes (binding, ordening, balans) verschillen bij organisatieopstellingen niet van familieopstellingen. 

Belangrijk verschil is dat iemand zelf kiest voor een organisatie. Vanaf zijn geboorte hoort hij automatisch tot een gezin en familie.
In een organisatie kan iets niet goed gaan ten aanzien van binding, ordening of balans. Met behulp van een opstelling blijkt de onderliggende dynamiek. Het geeft kracht aan de organisatie als de dynamiek wordt erkend en als de begeleider hierop een interventie kan uitvoeren.

Bekende symptomen zijn: gebrek aan leiderschap, niet halen van doelen, hoog verloop of ziekteverzuim. Dynamieken die hieraan ten grondslag kunnen liggen zijn bv. iemand draagt iets voor iemand anders in het systeem, de oprichter van het bedrijf wordt niet gerespecteerd, iemand is op een vervelende manier ontslagen.

Vaak is het systeem van deze wetten verstoord geraakt en spreken we van een verstrikking.
Vanuit een diepe liefde voor het familiesysteem zal een kind proberen dit systeem in evenwicht te brengen.
Als bij voorbeeld de ouders niet fysiek of emotioneel aanwezig geweest zijn zal het kind neigen deze plek op te vullen.
Dit leidt tot onbewuste en onzichtbare bindingen, de verstrikkingen, omdat het kind een last op zich neemt die het niet toebehoort.
Ook zaken als: buitenechtelijke relaties, vergeten of uitgesloten familieleden, incest, verslaving, trauma’s, concentratiekamp, ernstige ziektes kunnen ertoe leiden dat het kind een zware last op zich neemt die het kind niet toebehoort.
Dit kan generaties ver teruggaan. Het kind draagt dit uit liefde, magische liefde. De prijs hiervoor is vaak hoog, soms heel hoog.
Veelal wordt er gewerkt met groepen mensen, waar iedereen ook de rol van stand-in kan zijn in een opstelling. 1 op 1 of in kleinere groepen kan ook gebruik gemaakt worden van poppen (bv play-mobiel). Tekenen op papier is soms een derde mogelijkheid.
Tijdens mijn gesprekken maak ik veelal gebruik van poppen of tekeningen.Terug naar "Richtingen / disciplines"


Terug naar "HOME"