Mingmeng begeleiding
  

Vitaliteitscoaching / TCM coaching (een mooie combi)

In 2023 heb ik een korte, krachtige cursus gevolgd over Vitaliteit en Coaching (Civas).
Ondanks dat ik me al jaren hebt verdiept in. De gezondheid en welbevinden van mensen kwamen ook hier mooi nieuwe inzichten, wetenwaardigheden en technieken aan de orde.
Er bestaan verschillende visies op en definities van vitaliteit. Veel definities zien vitaliteit als levenskracht ('vita' betekent leven). Ryan en Frederick (1997) sluiten hierbij aan. Zij omschrijven subjectieve vitaliteit als bewust ervaren dat men leeft (aliveness): levendigheid en positieve energie. Schaufeli en Bakker (2013) zien vitaliteit als energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar kunnen doorwerken, gecombineerd met een groot doorzettingsvermogen. Vitaliteit is in combinatie van in gezond lichaam en de beleving van succes en geluk.

Energie
Vitaliteit wordt ook wel omschreven als persoonlijke batterij. Een volle batterij betekent dat je beschikt over voldoende energie en dat je je vitaal voelt. Maar onze batterij kan ook leegraken door een hoog energieverbruik of door lekkage. Het is dan ook zaak om onze energiebronnen regelmatig op te laden.
In zijn relativeringstheorie toont Albert Einstein onder meer aan dat alles energie is. Energie is er dus altijd en overal. Toch constateren we dat de ene person meer energie heeft dan de andere. Ook weten we dat energie nodig is om te werken, functioneren, veranderen en groeien. Alles wat we doen in ons leven, kost energie. Maar juist aan energie ontbreekt het veel mensen.

Om onze vitaliteit of ons energieniveau te verhogen, moeten we aan de slag met de levensgebieden die zijn weergegeven in de zogeheten vitaliteitspiramide van Maslow.Maar wat uitstekend past bij mijn persoonlijke uitgangspunten is de elementen van de Vitaliteitscirkel. Fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel.Steeds weer wordt aangegeven en gesproken van “energie”, de hoeveelheid maar ook de kwaliteit.
Hier ontstaat voor mij een verbinding met de TCM (Traditionele Chinese Geneeswijzen)
In verschilleden disciplines (zie ook disciplines) staan de natuurlijke energiefuncties van het menselijke organisme centraal.


Dit motiveert mij en geeft vele mogelijkheden om te groeien, te ontwikkelen en te begeleiding vanuit “omgaan met energie” en de verworvenheden van de TCM hierbij meenemen.
Voor individuen, groepen maar ook zeker op organisatieniveau valt er maatwerk te leveren met de juiste combinatie van energie, veranderen en coaching.

Een actuele reden voor organisaties om aandacht te besteden aan vitaliteitsbeleid is het argument van duurzame inzetbaarheid: de mate waarin mensen hun huidige en toekomstige werk kunnen en willen blijven uitvoeren. Van der Klink en collega's (2010) noemen werkenden duurzaam inzetbaar als zij doorlopend beschikken over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden om te (blijven) functioneren in het huidige en toekomstige werk, met behoud van gezondheid en welzijn.
Hier wil graag een bijdrage leveren vanuit mijn kennis en ervaring om de juiste energie,  op het juiste moment en in de goede hoeveelheid in te zetten.

Terug naar "Richtingen/disciplines"


Terug naar "HOME"